Attālinātās mācīšanās rokasgrāmata vecākiem

“Visi šajā vietnē atrodamie ieteikumi ir jūsu iedvesmai. Jūs katrs zināt sava bērna spējas, izmantojiet no piedāvātā to, kas Jums šķiet vislabākais Jūsu bērnam!”

Ar sveicieniem,

Ievadvārdi

Šis laiks ir izaicinājums gan mums, skolotājiem, gan jums, vecākiem. Mūsu mērķis tagad ir sniegt atbalstu jums un jūsu bērniem, lai palīdzētu šajā attālinātās mācīšanās laikā mājas apstākļos radīt mācīšanās vidi, pēc iespējas balstītu Montesori pedagoģijas principos. Mums ir svarīgi, lai darbi, kurus bērni veic šajā laikā, sagādā viņiem prieku, ir jēgpilni, ar izaicinājumu.

Tikpat svarīgi ir ievērot bērna attīstības posma īpatnības un vajadzības. Jūsu un bērnu darbs ir izveidot dienas ritmu, kurš ir pietuvināts pirmsskolas ikdienai, kā arī sagatavota vide – tā ir vide, kurā bērns var maksimāli netraucēti darboties, kur valda bērnam saprotama kārtība katrai lietai.

Kas ir mācīšanās Montesori garā?

Montesori attīstības nodarbību mērķis ir veicināt bērnu attīstību, vispusīgi iepazīstot bērnu, viņa iedzimtās dotības un īpatnības, valodu, matemātiski loģisko domāšanu, apgūt sadzīves un pašapkalpošanās iemaņas, trenēt pašdisciplīnu, koncentrēšanos un gribasspēku. Montesori pieejā liela nozīme ir procesam. Protams, darba rezultāts ir svarīgs, bet ne mazāk nozīmīgs ir tas, kā tas tiek panākts. Mācīšanās ir daudz efektīvāka, ja bērns redz savam darbam lielāku jēgu. Mums ir svarīgi, lai bērni jūtas atbildīgi par savu mācīšanos, lai tā nav tikai uzdevumu pildīšana, kamēr pirmsskola ir slēgta, lai viņi iegrimst tajā, ko dara. Ja bērnam ir iespēja attīstīt savas intereses pētot, izzinot, atklājot, bērns ir daudz motivētāks.

Svarīgi paturēt prātā, ka Montesori pedagoģijā bērna attīstības ceļš tiek aplūkots kā ceļš pretī patstāvībai. Pirmsskolas vecumā bērnam ir jāsasniedz fiziskā, savukārt sākumskolas vecumā – intelektuālā jeb prāta patstāvība. Vecākiem jāatrod veidi, kā ikdienas sadarbībā ar saviem bērniem veicināt pašmācīšanos un patstāvību.