Bērni vecumā no 3 līdz 6 gadiem

Šis ir laiks, kad bērnam vistuvākā ir ģimene, pieaugušie, kuri bērnam palīdz sevi izveidot. Vecumā līdz 6 gadiem bērnam piemīt absorbējošais prāts – bērns bez šķirošanas absorbē visu no savas vides. Līdz sešu gadu vecumam bērni izdzīvo sensitīvos periodus maņu pilnveidošanā, valodas apguvē un matemātikā. Šajā vecumposmā bērni uztver laipnības, pieklājības un uzvedības pamatus, kas savā ziņā veido viņu raksturu. Bērni vēro un mācās no mums, pēc tā, ko redz, neskatoties uz to, ko sakām. Šo vecumposmu raksturo bērna tieksme pēc zināšanām, neatkarības, pašpārliecības, paškontroles, vēlmes mācīties, radoši darboties, komunicēšanas un sadarbošanās ar apkārtējiem. Bērniem ir svarīgi daudz kustēties, jo kustības veicina garīgo un fizisko izaugsmi. Šis ir laiks, kad mēs, pieaugušie, palīdzam bērnam sagatavoties reālajai pasaulei.