Idejas nodarbēm valodas attīstībai

Skaņas, cik tās ir pareizi saklausīt, sadzirdēt, jo no tā turpmāk veidojas bērna attīstība valodas pasaulē – pareizi saklausīt un uzrakstīt, dzirdēt patskaņus, līdzskaņus, garās un īsās skaņas. Tāpēc ir svarīgi kopā ar bērniem mācīties to caur rotaļu, ikdienas darbiem, iešanu dabā utt.

Rotaļas un spēles, kurās jānosauc vārdi ar noteiktu pirmo skaņu.
Spēle “Krausim kuģus!
”Bērni kopā ar vecākiem, brāļiem, māsām izvēlas vienu skaņu, piemēram, skaņu “a”. Katrs spēles dalībnieks iedomājas vārdu, kas sākas ar skaņu a un cits pēc cita saka: Es kraušu kuģī apelsīnus (apavus, akmeņus…). Spēle turpinās līdz brīdim, kad vairs neviens nevar izdomāt vārdu ar skaņu a. Tad izvēlas citu sākuma skaņu.

Spēle – ēdams, neēdams, saucot tikai vārdus ar noteikto skaņu.

Ierobežotā teritorijā, piemēram, uz galda, plauktā, istabā, rotaļlaukumā vai pastaigas laikā parkā sameklē priekšmetu, kura nosaukums sākas ar noteiktu skaņu.

Turpina šo visu, nosaucot skaņu, ar kuru beidzas vārds.

Lielākiem bērniem otrā skaņa, trešā, jānosauc viss vārds pa skaņām.

Bērni, kas tikai mācās lasīt, vecāki var uzrakstīt mazus vārdiņus uz baltas lapas un bērns to izlasa un uzzīmē izlasīto vārdu vai arī uzraksta darbības vārdus un bērns izlasot izdara, piemēram, pietupies un bērns pietupjas.

Lielākie bērni var rakstīt mazus teiku- mus, stāstiņus, dzejolīšus, vērot skaistu bildi un aprakstīt redzēto tajā. Pēc tam izveidot grāmatiņu, kur ir noformēts vāks, bilde, teksts. Var rakstīt dienas plānu, lielākie rakstīt klāt laiku, turpinot apgūt pulksteni.

Lasīt priekšā bērniem, atprasīt saturu, tiem, kas jau raksta, sagatavot mazus jautājumus, kur bērns uzraksta mazas atbildes.

Pārrunāt tekstā vārdus, kas bērnam varētu būt nezināmi, bagātinot viņu vārda krājumu.

Kopēt tekstu, vecāki glīti uzraksta burtus, mazu tekstiņu, vārdiņus, uzliekot paustpapīru pa virsu, bērns pārvelk to.

Bērns lasa priekšā vecākiem, kamēr mamma gatavo vakariņas.

Var spēlēt “Karātavas”, mūsu bērnībā iecienīto spēli, kurā viens iedomājas kādu vārdu, var īsi par to pastāstīt, uz lapas uzvelk tik horizontālu svītriņu, cik tajā ir burtu, pārējie min, saucot burtus.

Spēlējiet Alias, mēmo šovu u.c. jautras spēles ar vārdu minēšanu, jēdzienu definēšanu. Tā bērni paplašinās savu vārdu krājumu un attīstīs prasmi izteikties verbāli vai sazināties neverbāli.

Saceriet ar bērniem neticamus stāstus, pasakas, vai kopīgi uzzīmējiet komiksu par jūsu ikdienu, vīrusu nedarbiem vai kādu citu bērnam aktuālu tematu.

Atklājiet mājas teātri, lai bērni veido savus uzvedumus, tas var būt leļļu teātris ar bērnu un jūsu veidotām lellēm utt.

Trenēties lasīt (mazas grāmatiņas, vārdu savienojumi pēc katra bērna spējām).

Pārrakstīt tekstu ar rakstītajiem burtiem (varat izvēlēties kādu nelielu grāmatiņu, ko šajā laikā pārrakstīt. Ja vēlaties, varat iekārtot kādu burtnīcu, kur katru dienu vai pārdienas aiciniet pārrakstīt, piemēram, 3 teikumus).

Uz lapas varat uzlīmēt uzlīmes, bērns var uzzīmēt nelielus zīmējumus, pie kuriem jāuzraksta, kas tas ir (priekšā nerakstiet, ļaujiet bērnam pašam runāt un saklausīt, kas jāraksta).

Dodot bērniem rakstīšanas uzdevumus, lūdzu nelabojiet vai nemāciet, bet ļaujiet pašiem iespēju robežās pierakstīt savus izdomātus vārdus vai teikumus (nav jālabo, ja burts uz kreiso pusi vai iztrūkst patskaņi utt.) “Es redzu, ka esi centies!”

Matemātikā rosiniet saskaitīt (pēc katra bērna spējām), varat uzrakstīt piemērus, lai bērns risina, bērniem patīk darbiņi ar <, =, > (to nav grūti paskaidrot, varat atkal uzrakstīt piemērus, turpināt trenēties glīti rakstīt ciparus, vingrināties pāra/nepāra skaitļus apkārtējā vidē (piemēram, šeit ir 4 dakšiņas, tas ir pāra vai nepāra skaitlis).

Tiem, kuriem ir iespēja iet dabā, veikt pastaigu ar uzdevumu.

Rosiniet bērnu iesaistīties ēdienreižu gatavošanā, galda uzklāšanā, notīrīšanā, piedāvājiet mazgāt traukus, galdus, krēslus, logus, spoguļus, apkopt puķes, locīt izmazgātās drēbes un salikt skapī utt. (to visu mēs darām ikdienā bērnudārzā iespēju robežās).

Pulksteņa mācība ar sienas pulksteni – pilnas stundas un pus stundas, izskaidrojot (atgādinot), kas ir stundu rādītājs, minūšu rādītājs un ciparnīca. Uzzīmējiet pulksteņus un aiciniet bērnu atzīmēt konkrētu laiku.

Pirkstiņu veiklībai rekomendējam šūšanu, papīra plēšanu mazos gabaliņos un pielīmēšanu.