Ieteikumi mazajiem bērniem

Darbojieties ar varavīksnes burtiem, tāpat varat aicināt darboties ar cipariem (šeit jāpievērš uzmanība zīmuļa pareizai turēšanai).

Spēlējiet skaņu spēles visai ģimenei! (Domājam vārdus, kas sākas ar skaņu “s”, vai vārdus, kuros ir skaņa “m” utt.).

Aktīvi iesaistiet bērnus šajā vietnē minētajos ikdienas darbos un darbiņos, kas trenē pirkstu veiklību.

Iesaistiet bērnus ikdienas un mājas darbos, kas veicina viņu pašapkalpošanās prasmju apguvi un nostiprināšanu.

Piedāvājiet darboties ar šķērēm – griezt pa līniju (nelielu papīra stremelīti sadaliet līnijās, lai bērns sagriež pa līnijām un pēc tam salīmē uz papīra, uz kura, piemēram, savilktas līnijas).

Piedāvājiet šūšanu uz papīra (noteikti esat jau redzējuši kādu šūšanas darbiņu uz kartona, ko bērns atnesis mājās no bērnudārza).