Bērni vecumā no 1,5 - 3 gadiem

Viens no svarīgākajiem principiem ir izprast bērnu šajā agrīnajā attīstības periodā. Šis mazā cilvēka dzīves sākums no 0-3 gadiem ir ļoti īpašs un svarīgs bērna attīstībā.
Montesori izglītības procesa centrs ir bērns, kurš veido sevi pats. Bērnam ir iekšējais skolotājs – iedzimts spēks, kas ļauj viņam mācīties. Bērns uztver visu, kas viņam apkārt, tādējādi veidojot daļu savas personības. Mēs – pieaugušie, esam ārējie faktori bērna attīstībā. Mūsu loma ir izveidot labvēlīgu vidi. Bērni līdz 2 gadu vecumam ir dabas aizsargāti no pieaugušā iedarbības. Mums nav iespē- jas iemācīt bērnam kaut ko tiešā veidā un ir sajūta, ka viņš mūs neklausa. Montesori mērķis ir atbalstīt bērna attīstību, radot apstākļus viņa maksimālajai potenciāla attīstībai.

Bērniem no dzimšanas ir ļoti stipra tieksme mācīties visu, kas viņiem apkārt.
Prasmes, ko bērni apgūst līdz 3 gadu vecumam ir kustību un runas apguve, kā arī adaptācija apkārtējā pasaulē. Šajā vecuma posmā bērns neuztver abstraktas zināšanas (piemēram, teoriju par kalniem, kosmosu utt.). Viņam jāadaptējas tuvākajā vidē. Maziem bērniem jāstāsta tikai par to pasauli, ko viņi redz sev apkārt.
Bērna prāts ir atvērts. Tas nešķiro labo vai ļauno, bet uztver visu sev apkārt notiekošo. Pieaugušajiem, kuri atrodas vidē ar bērniem (darbā, mājās) ir jāizvērtē kādu piemēru rādām ar saviem darbiem, runu un domām (Ko daru? Kā daru? Ko saku? Ko domāju?).
Bērns to visu redz, dzird un sajūt, un absorbē savā prātā. Svarīga ir ne tikai fiziskā vide, bet arī emocionālā.

Bērniem līdz 3 gadu vecumam attīstās lielās kustības. Šajā vecumā darbs ar bērniem balstās uz bērna spēju atdarināt, tādēļ viss atkarīgs no tā, ko jūs rādīsiet.

Svarīgas prasmes, kas pirmajā dzīves posmā jāapgūst, ir pašam iemācīties ģērbties, ēst, uzlikt sev ēdienu un rūpēties par apkārtējo vidi (piemēram, sakārtot aiz sevis traukus pēc ēšanas, galdu, savas mantas pēc rotaļāšanās un darbošanās).