Sensitīvie periodi no 3 līdz 6 gadiem

3 gadi

Šajā vecumā tiek likti pamati visai bērna turpmākajai dzīvei. Vieglāk saprast savu bērnu būs tad, ja zināsiet, ka dusmu uzplūdi, ietiepības brīži un niķu periodi ir dabiski un pārejoši. Bērns ar prieku mācās jaunus vārdus, uzmanīgi klausoties pieaugušo sarunās. 3 gadu vecumā bērns parasti ir dāsns un iejūtīgs, tāpēc šis ir īstais laiks, lai mudinātu viņus apgūt kādu mājas darbu, piemēram, saklāt savu gultu, aplaistīt puķes, kopā gatavot ēst, salikt drēbes skapī, sašķirot galda piederumus, citus priekšmetus utt.

4 gadi

Ceturtā dzīves gada laikā bērns ir apzinājis savu „es” un vēlas kļūt par vecāku acuraugu. Bērniem patīk pārbaudīt robežas starp atļauto un neatļauto. Tas ir normāls attīstības posms, kas prasa lielu vecāku pacietību. Šajā vecumā bērns ļoti daudz runā, viņam patīk izdomāt un uzdot dažādus jautājumus, ir interese par darbībām ar daudzām mazām detaļām. Bieži vien redzētais un piedzīvotais atainojas zīmējumos – saule, mākoņi, varavīksne, ģimene, es pats. Bērni nopietni uztver godīgumu. Ļoti svarīga ir vecāku atzinība un novērtējums, tāpēc neskopojieties ar atzinīgiem vārdiem, piemēram, “Tu esi centies!”, “Redzu, ka esi rūpīgi strādājis!” utt. Šajā vecumā notiek bērna mācīšanās no ģimenē esošajiem paradumiem, paraugiem, jo bērns, būdams atkarīgs no vecāku (visbiežāk – mātes emocijām), cenšas darīt tā, “kā dara citi”.

5 gadi

Piecu gadu vecumā bērns ir kļuvis rāmāks un sapratīgāks. Aktīvi veidojas kauli un muskuļi, kuru nodarbināšanai nepieciešama enerģija. Bērniem nepieciešamas fiziskās aktivitātes. Bērni joprojām ir kā sūkļi, kas uzsūc visu jauno, tāpēc viņam ļoti patīk mācīties un apgūt jaunas lietas. Tas attiecas gan uz zināšanām, tai skaitā matemātiku, loģiskajiem uzdevumiem, burtu apgūšanu, gan arī uz jaunu prasmju apguvi, piemēram, iemācīties uzkāpt pa virvi, spēlēt futbolu, pagatavot uzkodas u.c. Spēlēšanās un darbošanās joprojām ir galvenais bērna uzdevums. Īpašu prieku sagādā galda spēles, kas saistītas ar atmiņas trenēšanu, uzmanību un uztveri.

6 gadi

Sešu gadu vecumā bērns ir nepārtrauktā kustībā. Viņš rāpjas, lec un skrien, jo tā viņš iepazīst sava ķermeņa iespējas. Joprojām var būt dusmu lēkmes. Laiku pa laikam vajadzētu iedrošināt bērnu mēģināt darīt vēlreiz, vingrināties un pabeigt iesākto darbu. Bērns sevi uzskata par lielu cilvēku un šādu attieksmi pret sevi arī sagaida. Mājās var ieviest kādu pienākumu, kas bērnam jāveic ikdienā vai nedēļas nogalēs.
Šajā vecumā bērniem patīk būt uzmanības centrā un saņemt uzmanību. Ja to nevar iegūt pozitīvā ceļā, tad uzvedība var kļūt agresīvāka. Ļoti patīk uzvarēt spēlēs un pārdzīvo zaudējumus, tāpēc, ja nepieciešams, var likt lietā krāpšanos un noteikumu maiņu. Bērns jau labi izprot, kas ir godīgi un kas nav. Veidojas humora izjūta. Svarīgi ir mācīt regulēt emocijas. Bērni mācās lasīt vai jau lasa, bet joprojām labprāt klausās priekšā lasīšanu. Svarīgi veicināt dzirdētā teksta izpratni, pārrunāt dzirdēto, uzdodot jautājumus par, piemēram, pasaku, pārrunāt ikdienas notikumus, runāt par pagātni un nākotni.